เดือนหน้าฉันรายงานตัวกลับไทย

Pocket

เดือนหน้าฉันรายงานตัวกลับไทย

Deụ̄xn h̄n̂ā c̄hạn rāyngān tạw klạb thịy

Next month I report to Thailand.

来月、私はタイに報告します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です