จริงๆแล้วฉันมาญี่ปุ่นแค่2อาทิตย์ แต่ตอนนี้ฉันมาอยู่ญี่ปุ่นได้3เดือนแล้ว

Pocket

จริงๆแล้วฉันมาญี่ปุ่นแค่2อาทิตย์ แต่ตอนนี้ฉันมาอยู่ญี่ปุ่นได้3เดือนแล้ว

Cring«læ̂w c̄hạn mā ỵī̀pùn khæ̀2xāthity̒ tæ̀ txn nī̂ c̄hạn mā xyū̀ ỵī̀pùn dị̂3deụ̄xn læ̂w

実際、私は2週間しか日本に来ませんでした。 でも今は3ヶ月間日本にいました。

Actually, I came to Japan only 2 weeks. But now I have been in Japan for 3 months.

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。