ฉันต้องการจะทานอาหารที่คุณทำ

Pocket

ฉันต้องการจะทานอาหารที่คุณทำ

C̄hạn t̂xngkār ca thān xāh̄ār thī̀ khuṇ thả

チャン ドンカン チャ ターラーハ ティ クン ター

私はあなた作った料理を食べたい。

I want to eat the dish you made.

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。