เขากำลังพูดถึงเรื่องอะไร?

Pocket

เขากำลังพูดถึงเรื่องอะไร?
Reụ̄̀xngrāw k̄hxng k̄heā khụ̄x xarị?

What is his story?

彼の話は何ですか?

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。