แล้วแต่คุณ

Pocket

แล้วแต่คุณ

Læ̂wtæ̀ khuṇ

レオテ クン

Up to you

 

แล้วแต่

レオテ

-次第

 

คุณ

クン

あなた

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。