ฉันรู้ และนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาก

Pocket

ฉันรู้ และนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาก

C̄hạn rū̂ læa nạ̀n pĕn s̄ìng thī̀ mị̀ dī māk

 

私は知っていました。そしてそれはあまりよろしくないことでした

I knew. And that was something not very good

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。